!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Miljö

Miljöarbete 

I enlighet med Malmö stads ambitioner att göra Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling år 2020 pågår ett antal hållbarhetsprojekt i Västra hamnen där särskilda satsningar görs och ny teknik provas.

BRF Piren arbetar för att ta en aktiv del i Västra hamnens miljöarbete.

Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i den dagliga verksamheten, där varje medlem känner ansvar för minskad miljöpåverkan.  

 

Miljöplan

Styrelsen har i februari 2018 antagit en ny miljö- och handlingsplan för 2018/19 för miljöarbetet i BRF Piren, se dokument nedan. 

Bilpool www.sunfleet.com

Spartips (ladda ner)

Läs mera: Hållbar utveckling i Västra Hamnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

Miljöplan 2018.pdf 2018-02-17

Uppdaterad 2018-02-21 av Karin Bergendorff