!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vilket nummer har min lägenhet?

Lägenhetsnummer enligt Lantmäteriets ”Instruktioner för lägenhetsnumrering” gällande Flerbostadshus finns i dokument nederst på sidan.

 

 

 

 

Dokument

Krankajen14.pdf 2010-10-30
Krankajen16.pdf 2010-10-30
Krankajen18.pdf 2010-10-30
Krankajen20.pdf 2010-10-30

Uppdaterad 2017-12-07 av Styrelsen