!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

 Det finns två miljörum; hus A och hus D

        

Hus A övan

Miljörummen är dimensionerade för att ta hand om vårt hushållsavfall.

SYSAV har satt upp anvisningar i miljörummet om vad som räknas in i avfallet. Ni får även information i era postfack direkt från SYSAV.

Det som kastas i soprummet skall vara källsorterat och läggas i rätt behållare. Dels för att hålla våra kostnader nere dels för att behålla trivseln som vi har i våra miljörum. Hanteringen kostar en hel del och vi ber er därför att packa soporna på ett effektivt sätt för att minska volymen.

Kartonger eller annat skrymmande emballage ber vi er vika ihop så att det tar mindre plats.

Vi ber er om ytterligare en tjänst och det är när ni bär ner ert matavfall som är packat i papperspåsarna så sätt en platspåse utanpå så slipper vi spill i trapphusen och i hissarna. Plastpåsen kan sedan kastas i behållaren med restavfall, ej i det bruna kärlet. Grovsopor och miljöfarligt avfall får inte kastas i miljörummen. Var och en ansvarar själv för att detta forslas till sopstationen. Vi vill att ni respekterar ovanstående så slipper vi samtidigt att belastas med extrakostnader för bostadsrättsföreningen.

Användbara länkar:  

Information om sortering av avfall : www.vasyd.se/avfall

Att hitta den närmaste Återvinningscentral: www.sysav.se

  

Miljørum i hus D:

  

 

 

 

Uppdaterad 2016-05-22 av Styrelsen