!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ansvarsområden

Inom styrelsen arbetar vi aktivt med närområdet, huset och de boendes situation, önskemål och behov. Vi har format grupper med olika ansvarsområden.

- Verkställande utskottet: Folke Westerbrand, Fredrik Christiansson

-Ekonomigruppen: Fredrik Christiansson, Ewa Bertz

-Miljögruppen: Bengt Liljegren, Karin Bergendorff

-Trädgårdsgruppen: Ulla Gertsson, Ewa Bertz

-Nyckelgruppen: Lotta Tengsmar, Claes Thalin 

-Uthyrningsgruppen:  Claes Thalin, Tagi Farzone 

Daglig kontaktperson: Kaj Sandgren

- Garaget och parkeringsgruppen:  Lotta Tengsmar, Claes Thalin

- Teknikgruppen: Folke Westerbrand, Bengt Liljegren, Tagi Farzone

- Fastighetsskötsel - Kaj på kajen: Kontaktperson

- Informationsgruppen: Ulla Gertsson, Karin Bergendorff

- Brandskyddsansvarig: Claes Thalin

- Torrdockans samfällighet: Folke Westerbrand

- Samverkansgruppen: Folke Westerbrand

 

 

 

Uppdaterad 2017-08-04 av Karin Bergendorff

Utskriftvänlig version