!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ansvarsområden

Inom styrelsen arbetar vi aktivt med närområdet, huset och de boendes situation, önskemål och behov. Vi har format grupper med olika ansvarsområden.

 • Verkställande utskottet:  Fredrik Christiansson, Karin Bergendorff
 • Ekonomigruppen: Fredrik Christiansson, Bengt Liljegren
 • Miljögruppen: Bengt Liljegren, Karin Bergendorff
 • Trädgårdsgruppen: Ulla Gertsson, Ewa Bertz
 • Nyckelgruppen: Lotta Tengsmar, Claes Thalin
 • Garaget och parkeringsgruppen: Claes Thalin, Lotta Tengsmar
 • Teknikgruppen: Bengt Liljegren, Tagi Farzone, Fredrik   Christiansson
 • Informationsgruppen: Ulla Gertsson, Karin Bergendorff
 • Brandskyddsansvarig: Claes Thalin
 • Torrdockans samfällighet: Fredrik Chistiansson
 • Uthyrningsgruppen:  Claes Thalin, Tagi Farzone 
 • Fastighetsskötsel - Kaj på kajen: Kontaktperson Kaj Sandgren

 

 • Daglig kontaktperson: Kaj Sandgren

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-02-21 av Karin Bergendorff

Utskriftvänlig version