!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ansvarsområden

Inom styrelsen arbetar vi aktivt med närområdet, huset och de boendes situation, önskemål och behov. Vi har format grupper med olika ansvarsområden.

 • Verkställande utskottet:  Eva Bertz, Bengt Liljegren och Lotta Tengsmar
 • Ekonomigruppen:  Bengt Liljegren och Ulf Gustavsson
 • Miljögruppenoch teknikgruppen: Tagi Farzone och Sven Danielsson
 • Nyckelansvarig: Wnifred Friberg
 • Garaget och parkeringsgruppen: Claes Brandt
 • Informationsgruppen: Malin Olsson
 • Brandskyddsansvarig: Claes Brandt
 • Torrdockans samfällighet: Eva Bertz
 • Uthyrningsgruppen:  Winifred Friberg
 • Fastighetsskötsel - Kaj på kajen: Kontaktperson Kaj Sandgren

 

 • Daglig kontaktperson: Kaj Sandgren

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-06-17 av Malin Olsson