!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Service / Felanmälan

Flanmälan görs i först hand till Kaj Sandgren via e-post:

kaj.sandgren@gmail.com

Ange vad som ska göras, ditt namn och hur det går att nå dig. Du kan också nå Kaj via telefon 0709-95 18 32. Telefon används dagtid vardagar.

 

 Kaj på Kajen

Foto: Jørgen Gudmand

 

Övrig tid (jourtid) kontaktas Örestads bevakning. Du når dem på telefon 040-93 12 70.

Örestads bevakning kontaktas endast vid akuta fel.

Med akuta fel avses saker som av säkerhetsskäl måste åtgärdas eller där stora ekonomiska värden kan gå förlorade om de inte åtgärdas medelbart.

Lås & nycklar

Se nyckelpolicy under fliken Policy för boende