!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Service / Felanmälan

Flanmälan görs i först hand till Kaj Sandgren via e-post:

kaj.sandgren@gmail.com

Ange vad som ska göras, ditt namn och hur det går att nå dig. Du kan också nå Kaj via telefon 0709-95 18 32. Telefon används dagtid vardagar.

 

 Kaj på Kajen

Foto: Jørgen Gudmand

 

Övrig tid (jourtid) kontaktas Örestads bevakning. Du når dem på telefon 040-93 12 70.

Örestads bevakning kontaktas endast vid akuta fel.

Med akuta fel avses saker som av säkerhetsskäl måste åtgärdas eller där stora ekonomiska värden kan gå förlorade om de inte åtgärdas medelbart.

Lås & nycklar

Extra nycklar kan köpas hos Lås-Aktuellt på Sallerupsvägen 11 och endast där. Nycklarna är spärrade och endast Lås-Aktuellt har tillstånd att tillverka kopior på aktuellt systemnummer.

För att få ut en nyckel måste man först besöka nyckelansvarig i föreningen (se styrelsen) och visa upp en gammal nyckel. Nyckelansvarig kontaktar sedan Lås-Aktuellt och intygar att personen ifråga är behörig att hämta ut nyckel med nr XXX. Först därefter kan en ny nyckel hämtas ut.

Detta kanske kan verka besvärligt, men allt för att inte en nyckel ska hamna i felaktiga händer.

Utskriftvänlig version