!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage/parkering

  

Foto: Jørgen Gudmand

Föreningen har parkeringsmöjligheter dels i garaget i källaren och dels på uteplatser vid GA2 (mot Brf Fyren) och GA3 (mot Brf Kajmästaren). Man hyr parkeringsplats och placeringen är sedan fri inom respektive parkeringsyta, med undantag för elbilplatser i garaget och besöksparkeringar utomhus.

I garaget finns för närvarande två fasta platser för elbilar och det finns beredskap för fler vid behov. Detta regleras i en separat elbilspolicy, se dokument nedan.

Nedan tas följande upp:

 • Köregler
 • MC platser
 • Handsändare till garageport
 • Besöksparkering
 • Avgifter och parkeringskort
 • Parkeringsövervakning

Köregler

Tillträde till parkering mellan husen och i garaget har bara den som faktiskt hyr sådan plats av föreningen. Om du är intresserad av att hyra en plats så vänder du dig till vår ekonomiska förvaltare Monica Kristensson på BRF Konsult i Lund AB som administrerar vår kölista.

Kontaktuppgifter till Monica:

Tel: 046-12 30 30 och E-post: monica@brf-konsult.se

Om du vill ha en 2:a plats i garaget så går det bra om det finns plats. Du måste i så fall vara beredd på att denna plats kan sägas upp med 1 månads varsel om det finns någon annan som önskar få tillgång till en 1:a plats. Styrelsen har nämligen beslutat att prioritera lägenhetsinnehavare som står i kö till sin 1:a garageplats.

Tilldelning av platser görs enligt nedanstående regelverk:

·    Rätt att ställa sig i kö för garage- eller p-plats har den som beviljats medlemskap i föreningen. Det innebär att även de som tecknat kontrakt på lägenhet och godkänts av föreningen men ännu ej tillträtt sin lägenhet kan ställa sig i kö.

·    Plats i kön avgörs av tidpunkt för anmälan.

·    Då medlem ställer sig i kön men önskar plats fr.o.m. ett datum som ligger mer än 2 månader framåt i tiden gäller följande:

o   Om det finns ledig plats eller om plats frigörs före denna tidsgräns blir man ”omsprungen” i kön av nästa könummer om denna medlem önskar platsen tidigare.

o   Om medlemmen med lägst könummer dock tackar ja till ett tidigare tillträdesdatum erbjuds medlemmen platsen. I annat fall får man ta risken att vänta in att nästa lediga plats uppstår. (Denna regel finns för att inte medlem ska kunna ”reservera” plats för sig under lång tid och förhindra föreningen att få intäkter från uthyrningen då det finns andra intressenter)

  

·    Medlem som erbjuds plats måste svara på erbjudandet inom 2 veckor annars går det vidare till nästa i kön.

 

·    Medlem som står i kön och tackar nej när plats erbjuds flyttas ned en plats i kön. Då man tackat nej till två erbjudanden stryks man ur kölistan. (Detta för att undvika att alla medlemmar som inte har bil ställer sig i kö för säkerhets skull och på så sätt skaffar sig prioritet genom lång kötid)

 

MC platser

Den som önskar MC plats i garaget anmäler sig på samma sätt som för bilplats och tilldelningen sker enligt samma regelverk.

Observera att registreringsnumret på motorcyklar med hyrd plats i garaget ska anmälas till styrelsen. Detta då vi inte kan sätta parkeringskort på dessa. Europark kontrollerar därför deras registreringsnummer. Motorcyklar med ej anmälda registreringsnummer riskerar att få parkeringsböter i garaget.

Handsändare till garageport

Det går bra att öppna garageporten med lägenhetsnyckeln, men det är bekvämare att göra det på distans med en handsändare. Handsändare tillhandahålls av styrelsen mot en engångsavgift på 500 kr (kontant). Sändaren ska återlämnas vid flytt eller när den av andra skäl inte behövs. Avgiften återbetalas inte.

Besöksparkering

På utomhusparkeringarna finns platser reserverade för besökare till Brf Piren. Vi vet ju alla att det är dyrt att stå på gatan…

För att detta ska fungera måste alla hjälpas åt med att följa reglerna/rutinerna för utnyttjande av gästplatserna enligt nedan:

 1. Föreningen har för närvarande skyltat upp tre parkeringsplatser utomhus (två p-platser vid GA2 och en p-plats vid GA3) som är reserverade för gäster. Vid eventuell kö att få hyra plats permanent minskas antalet gästplatser proportionerligt.
 2. Endast platser markerade som gästplatser får användas för detta syfte.
 3. Principen först till kvarn gäller. När de markerade gästplatserna är upptagna måste besökare parkera på gatan som vanligt.
 4. Gästparkeringen är avsedd för besökare som tillfälligt besöker någon som bor i föreningen. Gästparkeringen får inte användas av boende själva, av inneboende, av hantverkare/städfirmor eller motsvarande och inte heller av vårdare som regelbundet besöker fastigheten.
 5. Ett speciellt parkeringstillstånd (som innehåller lägenhetsnummer för tydlig identifikation) har delats ut och skall placeras i den gästande bilens framruta vid nyttjandet. Görs inte detta är det otillåten användning av gästparkeringen vilket innebär risk för uttag av kontrollavgift av anlitat parkeringsbolag.
 6. Vid otillåten användning av gästparkeringarna kan parkeringstillståndet dras in.
 7. Parkeringstiden är begränsad till maximalt ett dygn (24 timmar) per tillfälle.
 8. Förlorat kort ersätts med nytt för 300 kronor. Om du flyttar skall kortet lämnas till den nya lägenhetsinnehavaren. 
 9. Övernattningslägenheten har fortfarande en separat parkeringsplats utomhus och ingår därmed inte i gästparkeringen.

 Avgifter och parkeringskort

På samtliga parkeringskort står något av följande:

 • 22110 Garage
 • 22110 Parkering ute GA 2
 • 22110 Parkering ute GA 3

P-tillstånd ska placeras väl synligt till vänster på framrutans insida. GA2 är parkeringen mellan Fyren och Piren - GA3 mellan Piren och Kajmästaren.

Samtliga parkeringskort har ett unikt kort-nummer som är kopplat till hyresavtalet. Förkomna kort debiteras med 700 kr - detta för att kort inte ska komma på drift. Förkomna kort kommer även att spärras och därmed bli obrukbara.

Månadshyran är:

 • Garageplats för bil: 675 kr
 • Garageplats för MC: 350 kr
 • Uteplats för bil: 400 kr

Parkeringsövervakning

Föreningen har ett avtal med Europark om parkeringsövervakning.

Parkeringsövervakning sker löpande. Det betyder att om du inte hyr en plats men ändå ställer din bil i garaget eller mellan husen så riskerar du böter à 600 kr/ tillfälle – det gäller både utomhus och inne i garaget och beloppet är detsamma hos samtliga föreningar på Krankajen.

Övervakning sker både löpande och mot avrop. Ser man en bil som inte har parkeringskort för garaget så är man välkommen att ringa till Europark på 0771-401020. Telefonnummer finns också angivet på Europarks skyltar vid infart till parkering och garage.

Det är inte tillåtet att stanna på körbanorna mellan husen annat än undantagsvis för av- och pålastning. Vi vill verkligen understryka att vi inte vill se detta gjort frekvent – det ska vara undantagsvis. Maximalt 10 minuter får man stå där sen riskerar man böter. Vid flytt etc. kan undantag naturligtvis göras för flyttbil. Kontakta Kaj Sandgren vid dessa tillfällen. Tel. 0709-95 18 32.

 

Foto: Jørgen Gudmand

 

Dokument

Policy för elbil Brf Piren_2015-06-16.pdf 2015-07-13

Uppdaterad 2017-12-07 av Ulla Gertsson

Utskriftvänlig version