!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage/parkering

  

Foto: Jørgen Gudmand

Föreningen har parkeringsmöjligheter dels i garaget i källaren och dels på uteplatser vid GA2 (mot Brf Fyren) och GA3 (mot Brf Kajmästaren). Man hyr parkeringsplats och placeringen är sedan fri inom respektive parkeringsyta, med undantag för elbilplatser i garaget och besöksparkeringar utomhus.

Nedan finns en Garage- och parkerngspolicy där följande tas upp:

  • Köregler
  • MC platser
  • Handsändare till garageport
  • Besöksparkering
  • Avgifter och parkeringskort
  • Parkeringsövervakning

Föreningen har också tagit fram en elbilspolicy.

Garaget är kameraövervakat. Hanteringen av detta framgår av Policy för kameraövervakning.

 

 

Foto: Jørgen Gudmand

 

Dokument

Elbilspolicy 2018.pdf 2018-02-17
Policy för Kameraövervakning 2018.pdf 2018-02-17
Garage- och parkeringspolicy 2018.2.pdf 2018-04-13

Uppdaterad 2018-04-13 av Ulla Gertsson